Бойгонии маҷалла

 

 

Бойгонии маҷалла дар соли 2017 Бойгонии маҷалла дар соли 2020
1 Идоракунии давлатӣ №1 2017 1 Идоракунии давлатӣ №1 2020
2 Идоракунии давлатӣ №2 2017 2 Идоракунии давлатӣ №2 2020
3 Идоракунии давлатӣ №3 2017 3 Идоракунии давлатӣ №3 2020
4 Идоракунии давлатӣ №4 2017 4 Идоракунии давлатӣ №4/1 2020
Идоракунии давлатӣ №4/2 2020
Бойгонии маҷалла дар соли 2018 Бойгонии маҷалла дар соли 2021
1 Идоракунии давлати №1 2018 1 Идоракунии давлатӣ №1 2021
2 Идоракунии давлати №2 2018 2 Идоракунии давлатӣ №2 2021
3 Идоракунии давлати №3 2018 3 Идоракунии давлатӣ N3 2021
4 Идоракунии давлати №4 2018 4 Идоракунии давлатӣ N4/1 2021
Идоракунии давлатӣ N4/2 2021
Бойгонии маҷалла дар соли 2019 Бойгонии маҷалла дар соли 2022
1 Идоракунии давлатӣ №1 2019 1 Идоракунии давлатӣ №1 2022.
2 Идоракунии давлатӣ  № 2 2019 2
3 Идоракунии давлатӣ №3 2019 3
4 Идоракунии давлатӣ №4 2019 4