Сармуҳаррир

ҒАФУРЗОДА АБДУХАЛИЛ ДАВЛАТАЛӢ
доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессор Ректори
Академияи идоракунии давлатии назди
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон