Нашриёт

Маҷаллаи илмию сиёсии «Идоракунии давлатӣ» нашрияи расмии Академияи идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон буда, дар Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон ба қайд гирифта шудааст. Маҷалла 30 майи соли 2019 ба номгӯи маҷаллаҳо (нашрияҳо)-и тақризшавандаи Комиссияи олии аттестатсионии (КОА) назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ворид карда шуд.

Дар маҷалла мақолаҳои пешниҳоднамудаи муаллифон аз рўйи мазмуну муҳтаво ба се бахш:

1. Илмҳои иқтисодӣ: 08.00.01, 08.00.10, 08.00.14.

2. Илмҳои ҳуқуқшиносӣ: 12. 00.01, 12.00.02, 12.00.03, 12.00.10, 12.00.14.

3. Илмҳои сиёсӣ: 23.00. 02, 23.00. 04, 23. 00. 06. ҷудо карда шудаанд.

Маҷалла дар “Индекси иқтибосҳои илмии Россия”  (Российский индекс научного цитирования) ворид карда шудааст. 

Рақами стандарти байналмилалии силсиламаҷалла[1]:

ISSN 2664-0651 (print)

ISSN 2709-8567 (online).       

Маҷалла дар як сол чор маротиба чоп мешавад.

[1] Барои матнҳои русӣ ва англсӣ: Бо забони русӣ: «Международный стандартный номер сериального издания». Бо забони англисӣ: забони англисӣ: «International Standard Serial Number»